Disclaimer

Algemene internet voorwaarden
Toegang tot en gebruik van de Vedax International bv website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Vedax International bv website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de website van Vedax International bv (vedax.nl / www.vedaxslanker.info / www.slanker.info en andere websites). Door contact te leggen en te behouden met de Vedax International bv website stem je in met deze voorwaarden. De websites en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Vedax International bv en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Vedax International bv website bekende gegevens. Vedax International bv kan echterniet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Vedax International bv kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Vedax International bv website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Vedax International bv behoudt zich het recht voor om de Vedax International bv website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.
Vedax International bv kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright informatie
Op de website van Vedax International bv zijn auteursrechten van toepassing. Dat wil zeggen dat het niet geoorloofd is om de website of de inhoud daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te repliceren op welke wijze dan ook al dan niet voor commerciëel gebruik. Wilt u gebruik maken van informatie op onze sites die verder gaan dan alleen het prive gebruik, dan heeft u hier dus schriftelijke toestemming voor nodig. Neem in een dergelijk geval contact op met Vedax International bv. Het geheel van de inhoud, afbeeldingen, pagina’s, scripts, en iconen van de Vedax International bv website zijn het exclusieve eigendom van Vedax International bv
Overige afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets van de website mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vedax International bv. Het ontwerp en de techniek van de website is eigendom van Vedax International bv

Geregistreerde handelsmerken & handelsnamen
Gedeponeerde merknamen zijn:
Silidyn®
Vedax Memoryn®
Vedax Visilyn®
Vedax Vitalyn®
Vedax Natucare®
Vedax EasyLine®
Facetrex®
Vedax Slanker®

Handelsnamen van de producten zijn:
Silidyn® Silicium Silicium Druppels 25 ml
Vedax Memoryn® Goed Geheugen
Vedax Visilyn® Beter Zicht
Vedax Vitalyn® Optimaal Vitaal
Silidyn® Silicium Silicium Spier- en Gewrichtsgel
Vedax Natucare® Multifunctionele Huidcreme
Vedax EasyLine® Afslank- en Anti Cellulitiscreme
Facetrex® Facelifting Botaline Creme
Vedax EasyLine® Eiwitslank
Vedax Slanker®
Aansprakelijkheid
Vedax International bv sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Vedax International bv website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Vedax International bv website.

Vrijwaring met betrekking tot beschikbare documenten en software op deze website.
Vedax International bv is in geen geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiële, immateriële en financiële schade welke al dan niet door het gebruik van de beschikbaar gestelde software en documenten op deze website mocht plaatsvinden.

Links
De Vedax International bv website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Vedax International bv evenmin verantwoordelijkheid dragen. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Vedax International bv gezien als een service en niet als een vereiste.

Producten
Het gebruik van onze produkten is geheel voor eigen risico, bij aanhoudende klachten raden wij u aan een (behandelend) arts of therapeut te raadplegen.

Vedax® is een geregistreerd handelsmerk van Vedax International bv